NASLOVNA

Kompanija se nalazi na 12-tom kilometru magistralnog puta Zrenjanin – Vršac i pokriva 3.433 Ha obradive površine. Poseduje zalivne sisteme za 410 ha.
- Farma svinja sa više od 2.700 grla zatvorenog tipa
- 250 krmača isporučuje godišnje 5500 tovljenika
- Povećanje kapaciteta farme svinja na preko 3.000 grla

Mehanizacija
- Mašinska radionica sa 2.000 m2 sa bogatim mašinskim parkom
- Kapacitet silosa 2000 tona
- 4 Traktora John Deere, 6 Valtri sa lemkenovim i rau priključnim mašinama
- Challenger
- 3 Claas Lexion kombajna, 2 silokombajna, kombajn za šećernu repu Holmer